Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy

Menu główne

Ogłoszenie konkursu ofert na “Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Tarnowskie Góry w roku 2019”

Drukuj stronę
Drukuj

Zarządzenie Nr 135 /2019 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 25.01.2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt pn. „Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Tarnowskie Góry w roku 2019” oraz powołania komisji konkursowej do spraw oceny w/w ofert

Zarządzenie Nr 135/2019 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 25.01.2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt pn. „Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Tarnowskie Góry w roku 2019” oraz powołania komisji konkursowej do spraw oceny w/w ofert
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm), w związku z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.450 z póżn.zm.) oraz § 66 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2019 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach.
Burmistrz Miasta
zarządza:
1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Tarnowskie Góry w roku 2019.
2. Ogłoszenie o konkursie stanowi Załącznik do niniejszego Zarządzenia.
3. Powołuję Komisję Konkursową do spraw oceny ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego p.n. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Tarnowskie Góry w roku 2019 w następującym składzie:
1) Przewodniczący komisji – Adam Mrugacz – naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
2) Z-ca Przewodniczącego komisji – Aleksandra Maczek – główny specjalista Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Miasta
3) Członek komisji (Sekretarz) – Gabriela Lis – inspektor Wydziału Ochrony Środowiska
4) Członek komisji – Beata Hetmańczyk – przedstawiciel organizacji pozarządowej
5) Członek komisji – Stefan Kaczmarek – przedstawiciel organizacji pozarządowej
6) Członek komisji – Michał Sporoń – członek Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
4. Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez publikację na stronie internetowej Miasta Tarnowskie Góry, Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego ul. Rynek 4.
5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Konkursowej.
6. Zarządzenie dotyczy realizacji zadań publicznych z budżetu miasta roku 2019.
7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Miasta
Arkadiusz Czech

Pliki do pobrania

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.