Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy

Menu główne

Ponad 3,6 mln dla miasta z Metropolii

Drukuj stronę
Drukuj

Gmina Tarnowskie Góry otrzymała z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii pomoc finansową w formie dotacji celowej w ramach programu pn. “Metropolitalny Fundusz Solidarności” w łącznej kwocie około 3 640 000,00 zł na realizację czterech projektów.

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jodłowej – kwota dotacji celowej 502 872,00

Inwestycję stanowi budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Jodłowej w dzielnicy Bobrowniki Śl. w Tarnowskich Górach. Celem przedsięwzięcia jest poprawa ochrony wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem ściekami, poprzez umożliwienie odprowadzania ścieków z budynków i działek niezabudowanych leżących w rejonie ul. Jodłowej do projektowanej kanalizacji sanitarnej, a docelowo do oczyszczalni ścieków. Ogółem do realizacji w/w zadania przewiduje się wykonanie około 358 m sieci.

2. Budowa ulicy Hallera, Chmielewskiego, Bystrama w Tarnowskich Górach – II etap – kwota dotacji celowej 2 168 617,00

Projekt dotyczy budowy ulic Hallera i Chmielewskiego w Tarnowskich Górach (II etap realizacyjny)  w ramach inwestycji “Budowa ulicy Hallera, Chmielewskiego, Bystrama w Tarnowskich Górach”. Zakres budowy obejmuje m.in. wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego wraz z zabezpieczeniem i stabilizacją podłoża, budowę chodników i zjazdów z kostki betonowej prefabrykowanej, budowę kanalizacji deszczowej grawitacyjnej, zabudowę studni betonowych, wykonanie przykanalików kanalizacji deszczowej, docelowej organizacji ruchu.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Tęczowej w Tarnowskich Górach – kwota dotacji celowej 505 759,00

Inwestycję stanowi budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Tęczowej i Mościckiego w Lasowicach. W ramach zadania przewiduje się przełożenie odcinka istniejącego wodociągu w miejscu kolidującym z projektowaną kanalizacją w rejonie włączenia w ul. Mościckiego. Celem przedsięwzięcia jest poprawa ochrony wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem ściekami, poprzez umożliwienie odprowadzania ścieków z budynków i działek niezabudowanych leżących w ul. Tęczowej do projektowanej kanalizacji sanitarnej, a docelowo do oczyszczalni ścieków. Ogółem do realizacji w/w zadania przewiduje się wykonanie około 265 m sieci.

4. Strefa ruchu i zdrowia w Strzybnicy w Tarnowskich Górach – kwota dotacji celowej 464 586,00

W ramach projektu wykonano już siłownię zewnętrzną. 19 urządzeń ułożono w kształcie litery U. Część urządzeń dostosowana jest dla osób niepełnosprawnych. Wewnątrz pola utworzonego przez urządzenia siłowni zewnętrznej zaprojektowano plac zabaw składający się z 5 urządzeń. Wzdłuż chodnika prowadzącego na trybunę boiska głównego zaprojektowano 4 urządzenia siłowni zewnętrznej dla seniorów. Znajdują się tu również dwa stoły do gry w szachy oraz po jednym do gry w piłkarzyki i ping ponga. Na terenie strefy przewidziano wprowadzenie elementów małej architektury – ławek, koszy na śmieci oraz stojaków na rowery. Ponadto teren siłowni i placu zabaw zostanie oświetlony. Wszystkie urządzenia siłowni zewnętrznej (ogólnodostępne, dla niepełnosprawnych oraz dla seniorów) umieszczono na nawierzchni z kostki betonowej.

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.