Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy

Menu główne

Budżet na 2019 rok przyjęty!

Drukuj stronę
Drukuj

Rada Miejska przyjęła dziś (19.12.) budżet gminy na 2019 rok. To najbogatszy budżet w najnowszej historii miasta – opiewa na kwotę 314 mln zł. Po autopoprawce charakteryzują go nadwyżka budżetowa (1,7 mln zł) i wysoka nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (9 mln zł). Udział zadłużenia w dochodach jest najniższy od lat i kształtuje się poniżej 14%. Przyszłoroczny budżet zawiera ponadto pękaty portfel planowanych inwestycji – prawie 55 mln zł – z dużym udziałem środków UE. I to nie koniec – zamierzamy ten portfel rozbudować. Dla przypomnienia – zdolność kredytowa miasta oceniona została w 2017 roku przez Polski Fundusz Rozwoju na ponad 100 mln zł! Budżet miasta zasilą również przychody w postaci wolnych środków określone zostały na poziomie 8 mln zł. Zrezygnowaliśmy z kredytu i intensywnie spłacamy pozostałe zadłużenie miasta. Za przyjęciem budżetu na 2019 głosowało 17 radnych, 4 wstrzymało się od głosu, 2 byli nieobecni.

Ważniejsze wydatki inwestycyjne, jakie czekają gminę w nadchodzącym roku to m.in. rozwój bazy sportowej TS Gwarek (kontynuacja rozbudowy bazy treningowej – 2 boiska treningowe),  stworzenie Centrum Aktywności Senioralnej (przy dofinansowaniu zewnętrznym), zagospodarowanie Placu Wolności, Placu TPD, części Rynku oraz placu pod Halą Targową, dalsze remonty dróg gminnych (1 mln na odnowę nakładek, Bałkańska, Strzelecka, Stelmacha, rozbudowa ulicy Towarowej, chodnik Pomorska Hipoteczna, przygotowanie projektu modernizacji ulicy Lipowej wraz z parkingiem), wsparcie dla powiatu na remonty ulic. Inne przykładowe zadania to np. dalsze dofinansowania do przyłączy kanalizacyjnych, dotacje dla mieszkańców z programu PONE, dokumentacje na następne place zabaw, rewitalizacja skweru przy Kościelnej w Strzybnicy.  Ponadto: MOPS planuje remont parteru i piętra budynku przy ul. Sienkiewicza 8 z przeznaczeniem na centrum wsparcia dla rodziny. Czeka nas także modernizacja 7 obiektów szkolnych, remont zespołu budynków komunalnych w Sowicach wraz z zagospodarowaniem otoczenia, dalsze inwestycje w Parku Wodnym (zewnętrzna plaża, przestrzeń dla fitnessu). W przyszłym roku gmina ogłosi też w końcu przetarg na rozbiórkę Tarmilo (6 miesięcy czekaliśmy na decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków).

Pomimo tak bogatego budżetu i ogromnych możliwości inwestycyjnych gminy ku zaskoczeniu władz miasta Regionalna Izba Obrachunkowa wydała trzy negatywne opinie do projektu budżetu. 

– Mimo, że od lat regularnie, corocznie osiągamy przychód w formie wolnych środków na poziomie przekraczającym 10 mln zł, RIO nie zaakceptowało w bieżącym projekcie takiego rozwiązania. Zdaniem organu nadzorującego finanse publiczne, wolne środki powinny być już na dzień składania przez gminę projektu budżetu wykazane w planie budżetowym bieżącego roku jako „odrębna pozycja” zamiast „rozproszenia”. Oznacza to trzymanie środków finansowych w okresie od 15 listopada do 31 grudnia „pod dywanem” bez możliwości obracania tymi środkami.  Położyliśmy zgodnie w wymogiem RIO na kupce 8 mln zł i czekają do nowego roku. Czy jest to gospodarne musicie sobie Państwo odpowiedzieć – mówił burmistrz Arkadiusz Czech. – Mimo, że od 12 lat budżet konstruujemy tak samo i zawsze jego projekt uzyskiwał pozytywną opinię izby, w tym roku musieliśmy go przekonstruować stosując swoistą księgową inżynierię, a środków finansowych od takich zabiegów ani nie przybyło, ani nie ubyło. Poziom wydatków zaplanowanych w listopadzie na 2019 rok nie ulegnie finalnie ograniczeniu. Niestety przesunięcie wprowadzanych wolnych środków w czasie może spowodować opóźnienia w realizacji i wzrost kosztów planowanych do realizacji zadań, bowiem wiosenne przetargi są z reguły rozstrzygane „drożej” niż zimowe – tłumaczył burmistrz.

RIO podważyło także zaplanowany przez miasto wzrost planowanych dochodów podatkowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wbrew obserwowanej w mieście wieloletniej dynamice wzrostu tych dochodów. Instytucja nie zgodziła się także na przewidziany wzrost dochodów majątkowych w 2019 roku mimo przygotowanych przez gminę atrakcyjnych nieruchomości do zbycia. 

– Na 2019 -2020 założyliśmy wysokie dochody ze sprzedaży mienia. Są wśród nich odziedziczona przez gminę w wyniku spadku działka pod hipermarket w Pyskowicach (warta 2 mln zł), uzbrajane przez gminę nieruchomości w strefa gospodarcza przy ul. Polnej, które zgodnie z założeniami mają być sprzedane (dostaniemy za nie najmniej 6,5 mln zł).  RIO stwierdziło, że taki dochód nie jest możliwy. Mamy już listy intencyjne zainteresowanych firm, inwestorzy nas poganiają – wyjaśniał zastępca burmistrza Piotr Skrabaczewski. – To najlepszy budżet, od kiedy pracujemy w mieście, nastąpił jakiś paradoks na lini czytania i analizowania dokumentów – dodał. 

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.