Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy

Menu główne

Konkurs na zadanie priorytetowe w 2019 roku

Drukuj stronę
Drukuj

Zarządzenie Nr 49 /2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 13.12.2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dób kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Odnowienie obchodów tradycji górniczych w Tarnowskich Górach”

Zarządzenie Nr 49 /2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 13.12.2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dób kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Odnowienie obchodów tradycji górniczych w Tarnowskich Górach oraz powołania Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert”
Na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2018 r. poz.994) oraz art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.450 z późn.zm)

Burmistrz Miasta
zarządza:
1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Odnowienie obchodów tradycji górniczych w Tarnowskich Górach”. Zadanie realizowane jest w ramach „Programu współpracy Gminy Tarnowskie Góry z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze zadań pożytku publicznego na rok 2019” jako forma priorytetowa zadania publicznego.
2. Ogłoszenie o konkursie stanowi Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

Pliki do pobrania

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.