Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy

Menu główne

Wzór ogłoszenia konkursu ofert dla zadań w 2019 roku

Drukuj stronę
Drukuj

Polecenie Nr 119/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 13.11. 2018 w sprawie wprowadzenia jednolitego wzoru ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla zadań realizowanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Polecenie Nr 119/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 13.11. 2018
w sprawie wprowadzenia jednolitego wzoru ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla zadań realizowanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm), w związku z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.450 z póżn.zm.) oraz § 66 ust. 1 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1720/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach Burmistrz Miasta poleca:

1. Wprowadzić jednolity wzór ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla zadań finansowanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stanowiący załącznik do niniejszego Polecenia.

2. Polecenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej Miasta Tarnowskie Góry oraz przekazaniu do wiadomości komórek organizacyjnych tut. Urzędu Miejskiego współpracujących z organizacjami pozarządowymi.

3. Traci moc polecenie Nr 95/2017 z dnia 02.11.2017 roku.

4. Wykonanie polecenia powierza się Naczelnikowi Wydział Kultury, Turystyki i Promocji Miasta

5. Polecenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą dla dotacji przekazywanych z budżetu miasta na rok 2019.

Burmistrz Miasta
Arkadiusz Czech

Pliki do pobrania

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.