Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy

Menu główne

Uwaga! Obowiązkowa deratyzacja!

Drukuj stronę
Drukuj

Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry zawiadamia o terminie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Tarnowskie Góry od 01 października do 15 października br.

Jednocześnie przypomina się, że:

Obowiązkowej deratyzacji  na terenie Gminy Tarnowskie Góry podlegają:

– obiekty  produkcyjne, handlowe, usługowe i  użyteczności publicznej,

– obszary zabudowane budynkami mieszkalnymi, gospodarstwa rolne i obiekty gospodarcze,

– obiekty i urządzenia techniczne oraz pomieszczenia na pojemniki i kontenery służące do gromadzenia odpadów komunalnych.   

Właściciele   nieruchomości,  współwłaściciele,   użytkownicy   wieczyści   oraz  jednostki organizacyjne   i  osoby   posiadające   nieruchomości   w   zarządzie  lub  użytkowaniu, a  także  inne  podmioty   władające   nieruchomościami   wymienionymi  w   pkt.1,  zobowiązane     do przeprowadzenia   na  swoim  terenie  obowiązkowej   deratyzacji    na   koszt   własny   i  we  własnym zakresie  lub   poprzez   zlecenie jej wyspecjalizowanemu podmiotowi.

Właściciele wymienieni w  pkt. 2 są zobowiązani do umożliwienia przeprowadzenia kontroli w zakresie sposobu i skuteczności przeprowadzania deratyzacji.

Nadzór i kontrolę nad przeprowadzaniem deratyzacji sprawować będzie Straż Miejska, na której żądanie jako dowód realizacji obowiązku deratyzacji należy okazać dowód zakupu trutek lub zlecenia zakładowi deratyzacji wraz z wykazem obiektów i urządzeń objętych deratyzacją.

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.