Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy

Menu główne

Konkurs z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Drukuj stronę
Drukuj

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z
zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018

Zarządzenie Nr 1927/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 16.10.2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018 oraz powołania Komisji konkursowej do spraw oceny ww. ofert

Na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz § 66 ust. 1 pkt. a) Regulaminu Organizacyjnego stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1720/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach

Burmistrz Miasta
zarządza:

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018 pn. „Tworzenie warunków do rozwoju kultury fizycznej, w tym sportów halowych, a w szczególności koszykówki i siatkówki”.
2. Ogłoszenie o konkursie stanowi Załącznik do niniejszego Zarządzenia.
3. Powołuję Komisję Konkursową do spraw oceny ofert na realizację zadania publicznego pn. „Tworzenie warunków do rozwoju kultury fizycznej, w tym sportów halowych, a w szczególności koszykówki i siatkówki” w następującym składzie:
1) Przewodniczący Komisji – Zdzisław Franus, kierownik Referatu Sportu i Zdrowia;
2) Z-ca Przewodniczącego Komisji – Aleksandra Maczek, główny specjalista w Wydziale Kultury, Turystyki i Promocji Miasta;
3) Członek Komisji – Piotr Korab, naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Miasta;
4) Członek Komisji – Kajetan Kansy, członek Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego;
5) Członek Komisji – Magdalena Latacz, przedstawiciel organizacji pozarządowej;
6) Członek Komisji – Dariusz Graf, przedstawiciel organizacji pozarządowej.
4. Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez publikację na stronie internetowej Miasta Tarnowskie Góry, Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego ul. Rynek 4 i ul. Sienkiewicza 2.
5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Konkursowej.
6. Zarządzenie dotyczy realizacji zadań publicznych z budżetu miasta na rok 2018.
7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
(-) Arkadiusz Czech

Pliki do pobrania

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.