Budżet Partycypacyjny 2019 – rozstrzygnięcie jest co najmniej zaskakujące

Spośród dziewięciu złożonych w tym roku projektów pięć przeszło pozytywną weryfikację formalną. Niestety, do kolejnych trzech nie doniesiono w terminie wymaganych regulaminowo list poparcia. Oznacza to, że do realizacji przeznaczone mogą być jedynie dwa projekty w dwóch z trzech rejonów miasta. Głosowanie najprawdopodobniej nie będzie konieczne.