Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy

Menu główne

Zarządzanie kryzysowe – zagrożenia i postępowanie – skażenia radiacyjne

Drukuj stronę
Drukuj

ZAGROŻENIA RADIOLOGICZNE

a) Zagrożenia o charakterze zewnętrznym

Zagrożenia radiologiczne województwa mogą mieć charakter zewnętrzny. Z zewnątrz zagrażają nam elektrownie jądrowe pracujące na terytorium Czech i Słowacji zlokalizowane w odległości od 120 do 200 km od granicy państwowej. Również elektrownie jądrowe pracujące na terytorium południowo – wschodnim Niemiec, zachodniej Ukrainie oraz na terytorium Węgier, w przypadku awarii, stwarzają poważne zagrożenie dla obszaru województwa śląskiego.

Podczas wydarzenia:

Nasłuchuj w radiu i w telewizji oficjalnych komunikatów.
Jeśli jest to zalecane – pozostań w domu.
Zabezpiecz zwierzęta lub weź je do domu.
Zabezpiecz i pozamykaj drzwi i okna.
Wyłącz klimatyzację, wentylację, ogrzewanie nawiewowe, itp.
Zamknij (uszczelnij) zasuwy piecowe i kominowe.
Udaj się do piwnicy lub innych pomieszczeń poniżej powierzchni gruntu i pozostań w nich do czasu, aż władze ogłoszą, że jest już bezpiecznie.
Jeśli musisz wyjść na zewnątrz, zakryj usta i nos mokrym ręcznikiem.
Bądź przygotowany do ewakuacji lub schronienia się na dłuższy czas w swoim domu.

Jeżeli zarządzono ewakuację:

Nasłuchuj w radiu i w telewizji komunikatów o drogach ewakuacji, tymczasowych schronach i sposobach postępowania.
Minimalizuj możliwości skażenia w domu; zabezpiecz i pozamykaj drzwi i okna.
Wyłącz klimatyzację, wentylację, ogrzewanie nawiewowe, itp.
Zamknij (uszczelnij) zasuwy piecowe i kominowe.
Zabierz przygotowane na ewakuację rzeczy.

Pamiętaj o swoich sąsiadach,którzy mogą potrzebować specjalnej pomocy przy małych dzieciach, starszych ludziach lub przy niepełnosprawnych.

Po wydarzeniu:

Gdy bezpośrednie zagrożenie minęło, unikaj spożywania żywności z twojego ogrodu oraz mleka od twoich krów i kóz dopóki nie będą zbadane przez lokalny urząd sanitarny.

b) Zagrożenia o charakterze wewnętrznym

Zagrożenia radiologiczne wewnętrzne województwa mają przede wszystkim związek z materiałami promieniotwórczymi. Są to wszelkiego rodzaju przedmioty, materiały o różnych stanach skupienia, substancje organiczne i nieorganiczne, nie nadające się do dalszego wykorzystywania, a zanieczyszczone objętościowo lub powierzchniowo substancjami promieniotwórczymi w stopniu przekraczającym dopuszczalne ilości. W Polsce materiały promieniotwórcze powstają w wyniku stosowania izotopów w medycynie, przemyśle i badaniach naukowych oraz podczas ich wytwarzania. Główną cechą materiałów promieniotwórczych jest wysyłane przez nie promieniowanie, które nie jest widoczne i wyczuwalne przez człowieka, a jedynie wykrywalne za pomocą specjalnych aparatów radiometrycznych i indykatorów. Jest ono szkodliwe dla organizmu ludzkiego, zwierzęcego i środowiska. Symbol materiałów promieniotwórczych to tzw. „koniczynka”.

PAMIĘTAJ!!!

Nie zbliżaj się do przedmiotów oznaczonych symbolem materiałów promieniotwórczych.
Nie dotykaj, nie demontuj, nie otwieraj pojemników, w których mogą znajdować się materiały promieniotwórcze (z którymi możesz mieć styczność np. podczas katastrofy drogowej z udziałem pojazdu transportującego materiały promieniotwórcze).
Nie wyjmuj źródeł promieniotwórczych z pojemników, nie usuwaj osłon, nie demontuj urządzeń, w których znajdują się źródła, a zwłaszcza samych źródeł.
Nie zbliżaj się do materiałów promieniotwórczych nieznanego pochodzenia (np. porzuconych), nie kupuj ich, nie przechowuj w kieszeniach, biurkach, teczkach, itp.
O znalezisku powiadom Policję, Straż Miejską, Straż Pożarną, Wojsko, Urząd Gminy/Miasta, Starostwo Powiatowe lub administratora terenu.

Zapamiętaj trzy podstawowe zasady ochrony radiologicznej:

im krótszy czas przebywania w pobliżu źródła promieniowania, tym mniejsza dawka;
im dalej od źródła promieniowania, tym bezpieczniej;
osłona osłabia promieniowanie.

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.