Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy

Menu główne

Zarządzanie kryzysowe – zagrożenia i postępowanie – skażenia chemiczne

Drukuj stronę
Drukuj

Zagrożenie chemiczne

WSKAZÓWKI DLA LUDNOŚCI

Wypadki z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi.

Na skutek nieprzewidzianych awarii, katastrof lub klęsk żywiołowych może nastąpić zagrożenie naturalnego środowiska człowieka, zagrożenie zdrowia i życia mieszkańców z obiektów stałych (zakłady pracy, składy, magazyny) lub ruchomych (cysterny samochodowe, kolejowe).

PRZED AWARIĄ

Zorientuj się czy na terenie Twojego miejsca zamieszkania występują surowce, półprodukty chemiczne charakteryzujące się własnościami toksycznymi. Jeśli w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania przebiegają ważne szlaki komunikacyjne, kolejowe dowiedz się czy przewożone są niebezpieczne substancje chemiczne. Jeśli tak to zapoznaj się ze sposobem postępowania na wypadek zagrożenia i powiadom rodzinę szczególnie dzieci o sposobach postępowania.

Zabezpiecz się w podręczne środki ochrony dróg oddechowych i przetrzymuj je w ogólnodostępnym miejscu.

Jak się przygotować do ochrony przed skażeniami i zakażeniami:

Bądź przygotowany do zabezpieczenia mieszkania poprzez: uszczelnienie okien, drzwi, futryn – taśmą izolacyjną i folią,uszczelnienie wszystkich szpar i miejsc, w których przechodzą przewody wodociągowe, centralnego ogrzewania, gazowe, kanalizacyjne itp., zaklejenie szczelnie papierem kratek wentylacyjnych.
Zapewnij przechowywanie artykułów żywnościowych w odpowiednich opakowaniach, gwarantujących izolację żywności od środowiska zewnętrznego (metalowe puszki, pojemniki szklane lub ze sztucznego tworzywa, wielowarstwowe worki foliowe lub papierowe).
Wodę do celów spożywczych przechowuj w szczelnie zamkniętych szklanych lub plastikowych pojemnikach. Używaj tylko wody przegotowanej, gotując ją wcześniej 15-20 minut.
Wodę do celów higieniczno-sanitarnych przechowuj w zabezpieczonych ceratą lub folią wiadrach, bańkach, beczkach itp.

PODCZAS AWARII

Jak się zachować podczas uwolnienia niebezpiecznej substancji chemicznej?

Jeśli byłeś blisko miejsca wypadku z niebezpieczną substancją chemiczną – staraj oddalić się od tego miejsca, przemieszczając się zawsze prostopadle do kierunku wiatru.
Unikaj kontaktu z wszelkimi rozlanymi substancjami chemicznymi, gazami i parami.
Odizoluj materiały łatwopalne od rozlanej substancji.
Nie jedz żywności i nie pij płynów, które mogły ulec skażeniu. W taki sam sposób postępuj ze zwierzętami hodowlanymi, bowiem chroniąc je, chronisz własne zdrowie i życie.
W czasie niebezpiecznego zdarzenia o charakterze chemicznym, jeśli usłyszysz sygnał alarmowy – włącz radio lub telewizor (na program lokalny) i stosuj się ściśle do poleceń przekazywanych w komunikatach. Możesz zostać poproszony o:ewakuowanie się,udanie się w wyznaczone miejsce,pozostanie w mieszkaniu.
Jeśli znajdujesz się w samochodzie – zamknij okna i wyłącz instalację.
Jeśli schroniłeś się w domu i mimo wykonanych zabezpieczeń obawiasz się, że gazy lub trujące opary mogą wniknąć do budynku:oddychaj przez filtr wykonany z ręcznika lub prześcieradła; wykorzystaj zastępcze i podręczne środki ochrony dróg oddechowych i skóry (maski tkaninowe, płaszcze impregnowane, okulary ochronne, tampony z waty lub gazy),pozostań w wewnętrznej części budynku przy zamkniętych drzwiach,udaj się na parter lub do piwnicy – przy uwolnieniu substancji lżejszej od powietrza, np. amoniaku,na wyższe kondygnacje – w przypadku substancji cięższej od powietrza, np. chloru, kwasów, wyłącz urządzenia elektryczne i gazowe z otwartym ogniem.

PAMIĘTAJ!

Zapach środków toksycznych jest wyczuwalny znacznie wcześniej niż stężenie środka toksycznego stanie się groźne dla życia ludzkiego!

Udzielanie pierwszej pomocy osobie poszkodowanej:

Wynieś zatrutego z pomieszczenia lub rejonu skażenia.
Zdejmij skażoną odzież i odizoluj ją.
Ciało umyj dużą ilością czystej wody (nie wycieraj).
Zapewnij poszkodowanemu dopływ świeżego powietrza.
Oczy płucz przy podwiniętych powiekach, zdejmij ewentualnie soczewki kontaktowe.
Zapewnij ochronę przed oziębieniem lub przegrzaniem.
Nieprzytomnemu nie podawaj płynów ani pokarmów.
Wezwij pomoc lekarską lub zapewnij transport do lekarza w pozycji leżącej, ewentualnie w stabilnej pozycji bocznej.
Niekiedy skutki wdychania lub kontaktu z substancją mogą być opóźnione!

PO AWARII

Co robić po wypadku?

Jeżeli jesteś ewakuowany, nie wracaj do domu, zanim władze lokalne nie stwierdzą, że jesteś bezpieczny.
Przed ponownym zamieszkaniem otwórz wszystkie okna, włącz wentylatory i gruntownie wywietrz pomieszczenia.
Odkażania przeprowadzaj zgodnie z zaleceniami władz lokalnych, przede wszystkim umyj się w czystej, nieskażonej wodzie, zmień ubranie na czyste.
Skażone ubranie, maski, środki ochrony indywidualnej szczelnie odizoluj, zakop lub przekaż służbom likwidacji skażeń.
Obserwuj nietypowe objawy zdrowotne, które mogą być spowodowane oddziaływaniem niebezpiecznych substancji i ewentualnie zadzwoń po pomoc medyczną.

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.