Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy

Menu główne

Tarnowskie Góry – najlepsze dla inwestorów

Drukuj stronę
Drukuj

Gmina Tarnowskie Góry otrzymała dofinansowanie w wysokości 394.187,50 na realizację projektu pn. „Tarnowskie Góry – najlepsze dla inwestorów”. Realizacja projektu wpisuje się w Priorytet I RPO – Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość. W ramach priorytetu będą wspierane działania w zakresie infrastruktury rozwoju gospodarczego, promocji inwestycyjnej, rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje bezpośrednie i doradztwo oraz transfer technologii i innowacji. Zadanie jest zgodne z zapisami zawartymi w Szczegółowym Opisie Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2007-2013 (RPO WSL) – Poddziałanie 1.1.2. Promocja Inwestycyjna- którego celem jest promocja inwestycyjna związana z organizacją lub udziałem w targach ofert inwestycyjnych i kampanii promujących tereny inwestycyjne, zarówno w kraju jak i za granicą.

Przedmiotem projektu pn. „Tarnowskie Góry – najlepsze dla inwestorów” są działania związane z promocją inwestycyjną terenów zlokalizowanych n terenie Gminy Tarnowskie Góry. Promocji będą podlegały działki zlokalizowane na pięciu obszarach inwestycyjnych w Gminie Tarnowskie Góry:

obszar Bobrowniki,
obszar Lasowice,
obszar Opatowice,
obszar Sowice,
obszar Obwodnica DK 11
Celem ogólnym projektu jest zwiększenie liczby inwestycji gospodarczych w Gminie Tarnowskie Góry. Celem operacyjnym projektu jest promocja terenów pod inwestycje zlokalizowanych na ternie Gminy Tarnowskie Góry.

Cele szczegółowe:

wypromowanie terenów zlokalizowanych na terenie Gminy zarówno w kraju, jak i za granicą, jako atrakcyjnych inwestycyjnie,
pozyskanie nowych inwestorów, którzy utworzą nowe miejsca pracy,
wykorzystanie istniejącego potencjału Gminy do rozwoju nowych inwestycji,
umożliwienie rozwoju dla nowoczesnych gałęzi gospodarczych, w tym w szczególności opartych na nowych technologiach.
Kampania adresowana jest do:

firm oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w kraju oraz za granicą zainteresowanych zagospodarowaniem terenu objętego projektem pod działalność gospodarczą,
instytucji zajmujących się promocją gospodarczą (centra obsługi inwestorów, ambasady, WEH, organizacje gospodarcze),
firm zajmujących się prowadzeniem procesów inwestycyjnych i obrotem nieruchomościami.

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.