Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy

Menu główne

Sprawy obronne

Drukuj stronę
Drukuj

Obronność jest dziedziną bezpieczeństwa narodowego, stanowiącą sumę wszystkich cywilnych i wojskowych przedsięwzięć mających na celu zapobieganie i przeciwstawienie się wszelkim potencjalnym zagrożeniom bezpieczeństwa państwa, mogącym doprowadzić do kryzysu polityczno-militarnego. Aby zaspokoić potrzeby obronne Polski, organizowany jest i utrzymywany system obronny państwa. Jego sprawność jest determinowana harmonijnym współdziałaniem tworzącego go podsystemu kierowania oraz podsystemów wykonawczych – militarnego i niemilitarnego.

Samorządy realizują zadania zapewniające sprawne i bezpieczne funkcjonowanie państwa w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, tworzenie warunków ochrony i przetrwania mieszkańców, zasilanie zasobami ludzkimi i materiałowymi Sił Zbrojnych RP oraz jednostek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, a także zadania wynikające z obowiązków państwa-gospodarza.
Mocną stroną przygotowań obronnych prowadzonych przez administrację samorządową są rozwiązania prawno-organizacyjne. Planowanie operacyjne, umożliwiające funkcjonowanie struktur administracyjnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, obejmuje wszystkie szczeble administracji publicznej oraz wybrane instytucje administracji państwowej. Na uwagę zasługuje dobrze działający system szkoleń obronnych i kontroli wykonywania zadań obronnych.

Przygotowania obronne

Obowiązki obywateli określone w art.85 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz w art.1 i art.2 „Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej”, są determinantami działań Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry i podległych mu struktur w zakresie dbania o bezpieczeństwo w obszarze obejmującym przygotowanie miasta do reagowania na możliwe do wystąpienia zagrożenia zarówno niemilitarne jak i militarne.
Działania Wojewody Śląskiego oraz wymagania stawiane organom samorządowym, wpisują się w zakres zadań przyjętych do realizacji przez Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry w razie zaistnienia zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Uzupełnieniem powyższych aktów prawnych jest opracowana przez Wojewodę „Koncepcja prowadzenia przygotowań obronnych państwa w województwie śląskim”.
Uwzględniając potrzeby oraz posiadane możliwości w szczególności w zakresie sił i środków (w tym finansowych), w odniesieniu do wskazanych struktur, proces przygotowań obronnych na poziomie samorządu obejmuje:

1. Przygotowanie funkcjonujących struktur organizacyjnych Urzędu Miejskiego do realizacji zadań z uwzględnieniem modernizacji zakresów odpowiedzialności w związku ze zmianą potrzeb państwa i warunków formalno-prawnych wynikających z podwyższania gotowości obronnej państwa lub wprowadzenia stanów nadzwyczajnych.

2. Realizację wybranych zadań w obszarach:

– planowania operacyjnego,

– organizowania i doskonalenia systemu kierowania,

– uwzględnienia potrzeb obronności w planach zagospodarowania przestrzennego,

– wsparcia mobilizacyjne rozwinięcia Sił Zbrojnych RP,

– doskonalenia współpracy cywilno-wojskowej,

– organizowania wsparcia wojsk sojuszniczych,

– zabezpieczenia potrzeb uprawnionych podmiotów w zakresie świadczeń na rzecz obrony,

– prowadzenia szkolenia obronnego, w tym organizowanie ćwiczeń,

– kontroli prowadzenia przygotowań obronnych przez podległe komórki Urzędu Miejskiego i podległe oraz nadzorowane jednostki organizacyjne gminy.

Członkostwo Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim, nie wyklucza hipotezy zaangażowania naszego kraju w bezpośredni udział w konflikty militarne i nie powinno przesuwać na plan dalszy troski o stan bezpieczeństwa i kwestię związaną z utrzymaniem odpowiedniego poziomu przygotowań do funkcjonowania Urzędu Miejskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.