Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy

Menu główne

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Tarnowskie Góry z NGO w 2017

Drukuj stronę
Drukuj

Współpraca Gminy Tarnowskie Góry z organizacjami pozarządowymi w roku 2017 oparta została na uchwalonym przez Radę Miejską w Tarnowskich Górach rocznym programie współpracy Gminy Tarnowskie Góry z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017. Program powstał w wyniku konsultacji samorządu i organizacji pozarządowych w zakresie partnerskiego funkcjonowania na rzecz miasta Tarnowskie Góry i jego mieszkańców. Organizacje pozarządowe są dla samorządu bardzo ważnym partnerem w realizacji zadań publicznych. W roku 2017 zlecono organizacjom pozarządowym wykonanie ok.150 zadań. Współpraca Gminy Tarnowskie Góry z organizacjami pozarządowymi opierała się, na przyjętych w Programie zasadach: pomocniczości, partnerstwa, suwerenności stron, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności. Miasto współpracowało z organizacjami pozarządowymi w wielu obszarach związanych z rozwojem oraz wsparciem działań na rzecz różnych grup społecznych. W roku 2017 obszar priorytetowych zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe obejmował zadanie związane z obchodami 500 lat Reformacji i 275-lecia istnienia Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Tarnowskich Górach.

W 2017 roku Miasto kontynuowało wieloletnią współpracę z organizacjami pozarządowymi, w zdecydowanej większości w wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obszarach. Zlecone przez Miasto i realizowane przez organizacje pozarządowe zadania w sposób znaczący poprawiają jakość życia mieszkańców, mobilizując oraz angażując tarnogórzan do aktywnego spędzania czasu, a także udziału w życiu publicznym. We wszystkich obszarach, w ramach których Gmina Tarnowskie Góry zleciła organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych, zostały one zasadniczo wykonane w sposób właściwy. Założone i spodziewane przez samorząd cele oraz rezultaty, które miały być wynikiem zleconych zadań publicznych zostały osiągnięte. Różnorodność pomysłów oraz kreatywność organizacji pozarządowych, pomoc finansowa Gminy oraz dobra współpraca obu sektorów wpłynęły, na częściowe przynajmniej, zaspokojenie oczekiwań i potrzeb mieszkańców. Mnogość zadań zleconych organizacjom pozarządowym jest świadectwem zaufania samorządu dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne.

Obecnie na terenie miasta działa ponad 100 organizacji pozarządowych, z czego ok. 70 aktywnie współpracuje z samorządem. Stale wzrasta wartość współpracy finansowej Gminy Tarnowskie Góry z organizacjami pozarządowymi.

Pliki do pobrania

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.