Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy

Menu główne

Rodzina 5 plus

Drukuj stronę
Drukuj

Gmina Tarnowskie Góry rozpoczęła na swoim terenie wdrażanie programu pomocowego dla rodzin wielodzietnych – ”Rodzina 5+”.

Rodziny mieszkające w naszym mieście i posiadające troje lub więcej dzieci będą mogły skorzystać z ulg udzielanych przez podmioty, które przystąpiły do projektu w tym: miejskie instytucje kultury- Tarnogórskie Centrum Kultury, Muzeum, Pałac w Rybnej oraz inne podmioty oraz przedsiębiorców prowadzących w gminie działalność gospodarczą (zakłady usługowe i gastronomiczne, sklepy, obiekty sportowe). Potwierdzeniem uprawnień do korzystania z oferowanych zniżek jest nieodpłatna karta programu. Wystawcą takiej karty jest UM. Kartę uzyskać będzie można w tarnogórskim Ratuszu po złożeniu i weryfikacji stosownego wniosku.

CEL PROGRAMU

CELEM programu ”Rodzina 5+” jest wsparcie rodzin wielodzietnych dzięki ułatwieniu jej członkom dostępu do szerokiego wachlarza produktów i usług oraz dóbr kultury.

ADRESACI PROGRAMU

Osobami mogącymi wziąć udział w programie „Rodzina 5+” są członkowie rodzin wielodzietnych, zamieszkujący na terenie gminy Tarnowskie Góry.

ZASADY PRZYSTĘPOWANIA DO PROGRAMU

Zasady określa Regulamin programu „Rodzina 5+” (regulamin do pobrania w załączniku poniżej).

KARTA PROGRAMU

Potwierdzeniem uprawnień do korzystania z ulg wymienionych w regulaminie programu „Rodzina 5+” jest karta programu

JAK UZYSKAĆ KARTĘ

1. Przygotuj konieczne dokumenty: Aby przygotować dokumentację konieczną do uzyskania karty Programu, należy zrobić kserokopie następujących dokumentów, które należy złożyć wraz z wnioskiem:
– w przypadku rodziców lub opiekunów – dowód tożsamości ze zdjęciem;
– w przypadku dzieci w wieku szkolnym – aktualna legitymacja szkolna;
– w przypadku dzieci do 6 lat – akt urodzenia;
– w przypadku studentów do 24 roku życia – aktualna legitymacja studencka;
– w przypadku rodzin zastępczych – postanowienie sądu;
– Oryginały należy przynieść ze sobą razem z wnioskiem, celem uwierzytelnienia na miejscu dołączonych do wniosku kopii.
2. Wypełnij wniosek (wniosek do pobrania w załączniku poniżej):Wniosek należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami, bądź na komputerze. Dane wszystkich osób muszą być kompletne (numery PESEL, dowodów osobistych, legitymacji szkolnych i studenckich). Prosimy o wpisanie stopnia pokrewieństwa z wnioskodawcą: mąż, żona, syn, córka, rodzina zastępcza, opiekun prawny.
3. Złóż wniosek – Wypełniony wniosek wraz z konieczną dokumentacją (kserokopie ww. dokumentów tożsamości) należy złożyć w Punkcie informacji o Mieście Wydziału Strategii, Rozwoju i Promocji Miasta, w pokoju nr 4, parter budynku Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach, Rynek 4. Prosimy o wpisanie w odpowiedniej rubryce wniosku danych do kontaktu: numeru telefonu stacjonarnego, komórkowego, adres email.
4. Sprawdź termin odbioru – Wniosek zostanie sprawdzony i jeśli wszystkie dane będą kompletne i wszystko będzie się zgadzać, każda osoba z rodziny otrzyma imienną kartę, na której znajdzie się imię i nazwisko, numer i data ważności karty, uprawniającą (wraz z dokumentem tożsamości) do korzystania z ulg określonych w Regulaminie. Termin odbioru karty wynosi 30 dni od daty złożenia wniosku.
5. Przyjdź po kartę Karta do odbioru w Punkcie Informacji o Mieście Wydziału Strategii, Rozwoju i Promocji Miasta, w pokoju nr 4, parter budynku Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach, Rynek 4. Prosimy o zabranie ze sobą dowodu tożsamości. Jeśli kart nie może odebrać wnioskodawca, prosimy o dostarczenie przez osobę odbierającą upoważnienia do odbioru kart podpisanego przez wnioskodawcę. Karta jest ważna tylko z aktualnym dokumentem tożsamości, a u dzieci poniżej 6 roku życia (nie posiadających legitymacji szkolnej) tylko w obecności opiekuna z ważnym dokumentem tożsamości. Aby korzystać z karty należy mieć zawsze przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem:
– dorośli: dowód osobisty,
– pełnoletnie dzieci – ważną legitymację
– dzieci w wieku szkolnym- legitymację
– dzieci młodsze korzystają z kart pod opieką rodziców
– Karty są ważne przez trzy lata, aby przedłużyć datę należy przynieść karty wszystkich członków rodziny, kserokopie dokumentów i oryginały (do wglądu). Karty przedłużane są niezwłocznie, a o odbiorze uaktualnionych zostaniecie Państwo poinformowani drogą telefoniczną lub tradycyjnie pocztą.

PARTNERZY PROGRAMU
Zapraszamy do udziału w Programie przedsiębiorców, punkty usługowe, restauracje, kawiarnie itp. Warunkiem przystąpienia do programu jest zawarcie porozumienia dla Partnerów (wzór porozumienia dla Partnerów w załączniku poniżej). Wszystkie firmy uczestniczące w Programie ”Rodzina 5+” posiadają specjalne oznaczenia. Jeśli zobaczysz poniższy symbol, oznacza to, że na pewno w tym miejscu możesz skorzystać z rabatu.

Wszelkich informacji na temat uczestnictwa w Programie udzielą pracownicy Biura Promocji Miasta, w pokoju nr 4, parter budynku Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach, Rynek 4, tel. 32 39 33 848, mail: e.pfutzner-macionga@um.tgory.pl

Lista partnerów:
Oto lista podmiotów które włączyły się do programu i zaproponowały rodzinom wielodzietnym rożnego rodzaju upusty i bonusy

1. Sklep Zabawkarsko-Sportowy E. Bystydzieńska, M. Śliwa

www.zabawki.dl.pl
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Krakowska 20
tel.: 32 769 09 28

Oferta:
Rabat 10% na wszystkie zakupy dokonane w sklepie

2. Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A. Park Wodny Tarnowskie Góry

www.parkwodny.com.pl
42-600 Tarnowskie Góry
Obwodnica 8
tel.: 32 393 39 00

Oferta:
Rabat 50% na zakup biletów jednogodzinnych i dwugodzinnych – posiadacz karty Programu “Rodzina 5+” i jego rodzina może raz dziennie skorzystać z w/w 50% rabatu – oferta ma zastosowanie przy zakupie biletów wstępu w kasie Parku Wodnego dla minimum dwóch osób.

3. Galeria Sztuki Inny Śląsk

www.innyslask.art.pl
42-600 Tarnowskie Góry
ul. K. Miarki 2
tel.: 32 285 54 73

Oferta:
Darmowe wejścia z wykluczeniem Balu Sylwestrowego

4. Restauracja Brick

www.krakowska18.pl
42-600 Tarnowskie Góry
42-600 Tarnowskie Gó
ul. Krakowska 18
tel.: 32 769 11 10

Oferta:
Gratis deser dla dzieci do lat 15 do każdego posiłku

5. Centrum Edukacyjne FUTURE

http://www.future.edu.pl/
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Sienkiewicza 39
tel.: 32 285 63 68

Oferta:
5% rabatu na kursy językowe lub szybkiego czytania

6. Restauracja AKIRA

www.akirasushi.pl
42-600 Tarnowskie Góry
Rynek 18
tel.: 32 769 00 00

Oferta:
20% rabatu na konsumpcję w restauracji (nie dotyczy napojów i alkoholu)

7. Sala zabaw ALELE

www.alele.pl
42-674 Zbrosławice-Wilkowice
ul. Księżoleśna 1
tel.: 32 728 09 90

Oferta:
w tygodniu bilet godziny 7,00 zł
w weekend bilet godziny 8,00 zł

8. Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A.

www.wesole-miasteczko.pl
www.salazabawlizzy.pl
www.slaskiparklinowy.pl
www.elka.parkslaski.pl

41-501 Chorzów
Aleja Różana 2
tel. 666 031 377

Oferta:
tel. 666 031 377

Oferta:
20% na zakup podstawowego biletu wstępu do Śląskiego Wesołego Miasteczka przy Placu Atrakcji 1 w Chorzowie
20% na zakup biletu wstępu na wybraną trasę Śląskiego Parku Linowego przy Alei Dojazdowej 1 w Chorzowie
20% na zakup jednorazowego biletu wstępu do Sali Zabaw Lizzy przy Alei Atrakcji 1 w Chorzowie
20% na zakup jednorazowego biletu uprawniającego do przejazdu koleją linową ELKA na terenie WPKiW (planowany termin uruchomienia – początek września 2013)

9. OMNIBUS Sp. Jawna Z. Ochocki, M. Ochocki

www.bosch.service-omnibus.pl
www.diesel-center.eu

42-600 Tarnowskie Góry
ul. Towarowa 4
tel. (32) 285 54 08

Oferta:
10% rabatu na usługi związane z naprawą pojazdu
5% rabatu na zakup części samochodowych

10. Ogrody Drama – Centrum Ogrodnicze

www.ogrodydrama.pl
www.ogrodydrama-szkolka.pl

42-674 Zbrosławice
ul. Wolności 110
tel.: 32 750 13 22

Oferta:
10% rabatu na wybrane rośliny

11. Zabytkowa Kopalnia Srebra

www.kopalniasrebra.pl

ul. Szczęsć Boże 81,
42-600 Tarnowskie Góry

Ulgi: 20 % ulgi na zwiedzanie Zabytkowej Kopalni Srebra od ceny biletu w danym przedziale cenowym.

12. CAFE SILESIA Sp. z.o.o. 

ul.Krucza 8, Rynek 3
42-600 Tarnowskie Góry

Oferta:
5% zniżki na kawy konfekcjonowane

13. Optyka Coiner, Ewa Mentel i Joanna Kuźbik 

ul. Sienkiewicza 1
42-600 Tarnowskie Góry
tel. 509 791 158

Oferta:
20% rabatu na nieprzecenione oprawy i okulary przeciwsłoneczne
Przy zakupie okularów, badanie dla osób po 18 roku życia – bezpłatne
20% rabatu na szkła okularowe
Drugi komplet szkieł bezpłatny – również szkła progresywne

14. JUSTA, pracownia krawiecka
ul. Włoska 20
42-612 Tarnowskie Góry
tel.508 998 332
justynaoglaza@interia.pl

Oferta:
15% zniżki na usługi krawieckie

15. “PROFI” Grażyna Kmiecik

www.czyszczenie-dywanow.com.pl

ul.Parkowa 34/5
42-605 Tarnowskie Góry

Oferta:
Zniżka 20% na wymienione poniżej usługi
– pranie dywanów i wykładzin dla osób indywidualnych i firm
– pranie tapicerki meblowej
– pranie tapicerki samochodowej

16. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Zabrzu

Kierunki
– Gospodarka przestrzenna
– Stosunki międzynarodowe

www.zabrze.janski.edu.pl

ul.M.Skłodowskiej-Curie 40
41-800 Zabrze
tel. +48 322 733 194

Oferta:
– 30% zniżki w oplacie czesnego dla studentów pochodzących z rodzin mającycj na utrzymaniu troje dzieci w wieku do 26 lat, którzy podejmą naukę na studiach I stopnia
– 40% zniżki w oplacie czesnego dla studentów pochodzących z rodzin mającycj na utrzymaniu czworo dzieci w wieku do 26 lat, którzy podejmą naukę na studiach I stopnia
– 50% zniżki w oplacie czesnego dla studentów pochodzących z rodzin mającycj na utrzymaniu pięcioro dzieci w wieku do 26 lat, którzy podejmą naukę na studiach I stopnia
Wyżej wymienione ulgi przysługują posiadaczom karty programu “Rodzina 5+” .

17. MED-JOLAN Fizjoterapia w domu Pacjenta – Jolanta Nowicka

www.med-jolan.net
Tel. 784 610 573

Oferta:
10% ulga na serię zabiegów (10 dni) wykonywanych w domu pacjenta, dla posiadaczy karty programu “Rodzina 5+”.

18. Restauracja CARLOS
www.restauracjacarlos.pl

ul.Sienkiewicza 1
42-600 Tarnowskie Góry
Tel.32 285 60 70

Oferta:
10% rabatu na konsumpcję w restauracji a także przy zamowieniach telefonicznych (nie dotyczy napojów i alkoholu).

29. Salon Optyczny Nasze Okulary
www.naszeokulary.pl

ul.Powstańców Warszawskich 64a/1
41-902 Bytom
tel. 32 745 42 41

kontakt@naszeokulary.pl

Salon Optyczny Nasze Okulary
ul. Oświęcimska 13
42-622 Świerklaniec
tel. 663 851 010

Oferta:
– zniżka 30% na wszystkie oprawy okularowe (przy zakupie kompletnej pary okularów)
– zniżka 50% na wybrane modele okularów przeciwsłonecznych
– zniżka 10% na soczewki kontaktowe oraz środki do pielęgnacji soczewek kontaktowych
– zniżka 20% na magazynowe bezbarwne jednoogniskowe szkła korekcyjne z antyrefleksem (przy zakupie kompletnej pary okularów)
– zniżka 25% na wszystkie akcesoria optyczne

20. Firma Handlowa “MEKONA”
www.mekona.com.pl

ul.Szymały 3
42-600 Tarnowskie Góry

Oferta:
4% ulgi na całą ofertę
8% ulgi na meble dziecięce i młodzieżowe

21. Firma blu-vision.pl, Robert Mrozek
www.blu-vision.pl

ul.Piastowska 7
42-600 Tarnowskie Góry
tel. 32 321 00 07
mail: biuro@blu-vision.pl

Oferta:
– zniżka 10% na zasilacze marki Accura
– zniżka 10% na tusze i tonery marki Accura
– zniżka 10% na usługi serwisowe (laptopy, komputery stacjonarne)
– darmowa diagnoza serwisowa (laptopy, komputery stacjonarne)
– rabat 50 zł na komputery stacjonarne

22.Kukersi.pl, Szkoła Gotowania dla Dzieci, Małgorzata Droś

www.kukersi.pl
ul.Okrzei 1
42-600 Tarnowskie Góry

tel. 505 605 190
biuro@kukersi.pl

Oferta:
Ulga 20% na pojedyncze warsztaty
Ulga 10% na organizację urodzin
Ulga 10% na kursy podczas wakacji i ferii

23. Hotel Piwniczna SPA&Conference

www.hotelpiwniczna.pl
ul.Juliusza Korwina Gąsiorowskiego 5
33-350 Piwniczna-Zdrój
tel.+48 18 262 06 06; fax:+48 18 44 44 0 44

Oferta:
Rabat 35% na usługi noclegowe w hotelu Piwniczna SPA&Conference. Nocleg ze śniadaniem i nieograniczonym dostępem do HedoniSPA

24. Studio “Aleksandra” Fryzjersko- Kosmetyczne, Aleksandra Terejko-Kania

ul. Piastowska 13
42-600 Tarnowskie Góry
tel. 32 769 14 00

Oferta:
Rabat 10% na wszystkie usługi

25. Fundacja Edukacyjna Kombinatory

www.kombinatory.pl
www.helendoron.pl/tarnowskie góry

ul. Bogdeina 22a/5a
41-500 Chorzów

Oferta:
Język angielski metodą Helen Doron
Zniżki:
50 zł – 1 dziecko
100 zł – 2 dziecko
150 zł – 3 dziecko
200 zł – 4 dziecko
250 zł – 5 dziecko
300 zł – 1 dziecko

Fundacja edukacyjna Kombinatory
a. zajęcia regularne
Zniżki miesięczne
10% – 1 dziecko
20% – 2 dziecko
30% – 3 dziecko
40% – 4 dziecko
50% – 5 dziecko
60% – 6 dziecko

b. Warsztaty oraz wycieczki
Jednorazowe zniżki
5% – 1 dziecko
10% -2 dziecko
15% – 3 dziecko
20% – 4 dziecko
25% – 5 dziecko
30% – 6 dziecko

26.Availo Sp. z o.o.

www.availo.pl

Jasionka 948
36-002 Jasionka
tel. 0177852306
e-mail: biuro@availo.pl

Oferta:
10% zniżki na zakup pakietu Prawnik na Teraz

27.MŁODY KONSTRUKTOR Anna Szczygieł

www.mlodykonstruktor.pl

ul. Bondkowskiego 7
42-600 Tarnowskie Góry

tel. +48 795848248
e-mail: biuro@mlodykonstruktor.pl

Oferta:
Zniżka 10% na kursy semestralne
Zniżka 10% na kursy podczas ferii i wakacji
Zniżka 15% na ofertę urodzinową

28. CLAN4YOU Magdalena Duchnik

www.clan4you.pl
e-mail: biuro.tg2clan4you.pl

ul. Morcinka 7
42-612 Tarnowskie Góry
tel.32 3847198
kom. 606263103

Oferta:
Rabat na kurs językowy 50 zł.

29. English SMILE CENTER Simona Pietrzak

www.smile-center.pl

ul. Krakowska 11/3
Tarnowskie Góry
kom. 514 818 411

Oferta:
Rabat na kursy językowe 5%
Rabat na organizację urodzinek 10%
Rabat na półkolonie oraz obozy/kolonie językowe 5%

30. Boxfilemedia Mateusz Jankowski
Drukarnia cyfrowa, punkt ksero, studio graficzne

http://boxfilmedia.pl/l

ul. Piastowska 12 (wejście od ul. Staropocztowej).
42-600 Tarnowskie Góry
tel. 32 700 78 88

Oferta:
Usługi ksero 20% zniżki
Usługi druku cyfrowego do formatu SRA3 20% zniżki
Fotokoszulki 15% zniżki

31. Clever Solutions Dominika Pelka

coaching językowy
warsztaty dla rodziców
szkolenia dla nauczycieli

www.beclever.edu.pl
e-mail:kontakt@beclever.edu.pl

ul. Szwedzka 2
42-612 Tarnowskie Góry
tel. 730 030 097

Oferta:
Zniżka 100 PLN na grupowy kurs języka angielskiego
Zniżka 100 PLN na uczestnictwo w obozie językowym

32. JEKO S.C. Justyna Mełgieś-Jeziorska, Magdalena Jędruś-Kozłowska

PUNKTY SIECI CRAZY BUBBLE

www.crazybubble.pl
e-mail:firma_jeko.cb@interia.pl

ul. Różana 9
42-606 Tarnowskie Góry
tel. 508 343 867, 513 107 025

Oferta:
Zniżka 20% na duże napoje bubble tea w oznaczonych punktach sieci crazy bubble M1Zabrze, CH PLATAN Zabrze, FORUM Gliwice, CH EUROPA CENTRALNA Gliwice, FOCUS MALL Rybnik, CH AGORA Bytom, M1 Czeladź

33. “Bo jesteś wyjątkowa” Irena Rybicka

kosmetyka
stylizacja
wizaż

www.facebook/bojesteśwyjątkowaTG
www.bojesteswyjatkowa.com

ul. Bałkańska 8/7
42-600 Tarnowskie Góry
tel. 504 547 243

Oferta:
Rabat 20% na wszystkie zabiegi kosmetyczne, manicure, pedicure oraz na zabiegi na ciało

34. “Artic” Spółka Cywilna P.Wierus, K. Żochowski

www.artic.com.pl

ul. Sienkiewicza 49 lok.206
42-600 Tarnowskie Góry
tel. 504 707 348
884 697 000
biuro@artic.com.pl

Oferta:
Rabat 15% na sprzedaż i instalacje urządzeń klimatyzacji rozumiane jako jedna usługa
Rabat 15% na sprzedaż i instalacje promienników ciepła
rozumiane jako jedna usługa

37. Instytut Kreatywności i Biznesu Malwina Turek
Działalnośc fotograficzna

www.ikib.pl

ul. Gliwicka 154 A
42-600 Tarnowskie Góry

Oferta:
Rabat 40% na kartę podarunkową (cena standardowa 150 zł)
Sesje zdjęciowe w promocyjnej cenie 85 zł (10 zdjęć w formie elektronicznej) – oferta dotyczy sesji cięzarnych, rodzinnych, noworodkowych i sesji dla dzieci.
Rabat 20% na warsztaty, kursy, szkolenia organizowane w ramach ikib.
Oferta będzie realizowana: CH Gwarek lok 10 ul. Zagórska 159

38. Sala Zabaw Bawialnia Ogród Śląski. Ogród Śląski sp. z o.o.
Ewelina Żurek

www.ogrodslaski.pl/bawialnia

ul. Tarnogórska 75
42-622 Świerklaniec
tel.32 380 15 30

Oferta:
30% zniżki na zakup biletu wstępu w tygodniu i w weekendy

39. Elhand Sp. z o.o., ELHAND BABY sklep
Ilona Witkowska

www.elhand-baby.pl

ul. Zagórska 159
42-680 Tarnowskie Góry
tel.32 450 86 61

Oferta:
15% zniżki na cały asortyment, nie dotyczy artykułów przecenionych oraz znajdujących się w promocji

41. ELHAND, Elhand Sport – sklep
Waldemar Budziałowski

www.elhand-sport.pl

ul. Zagórska 159, BOX C1
42-680 Tarnowskie Góry
tel.32 450 86 61

Oferta:
10% zniżki na artykuły nieobjete promocją

 

 

Pliki do pobrania

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.