Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy

Menu główne

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Drukuj stronę
Drukuj

Eksploatacja oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m3 na dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód wymaga zgłoszenia do Burmistrza Miasta. Do rozpoczęcia eksploatacji przydomowej oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ ochrony środowiska w terminie 30 dni od doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Eksploatacja oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód wymaga zgłoszenia do Burmistrza Miasta. Do rozpoczęcia eksploatacji przydomowej oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ ochrony środowiska w terminie 30 dni od doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Dobór odpowiedniej przydomowej oczyszczalni ścieków uzależniony jest od jej zainstalowania na obszarze aglomeracji, na obszarze występowania głównego użytkowego poziomu wodonośnego wieku triasowego lub poza tymi obszarami.

Aglomeracja Tarnowskie Góry, o równoważnej liczbie mieszkańców 62 361 RLM została wyznaczona uchwałą Nr XXVIII/311/2020 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 listopada 2020 r. Obszar i granice aglomeracji zostały oznaczone na mapie stanowiącej załącznik do uchwały (do pobrania poniżej).

Aglomeracja Tarnowskie Góry nie obejmuje przydomowych oczyszczalni ścieków, dla których uzyskano pozwolenie na budowę lub dokonano zgłoszenia budowy właściwemu organowi przed dniem 1 stycznia 2021 r.

Wymagania w zakresie emisji określone zostały w § 11 ust. 4 i 5 oraz załączniku nr 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1311).

Zasięg występowania głównego użytkowego poziomu wodonośnego wieku triasowego przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 6 do Rozporządzenia Nr 9/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Odry (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2016 r. poz. 4046).

Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 5 cyt. rozporządzenia ograniczenia dotyczące wprowadzania ścieków do ziemi nie dotyczą przydomowych oczyszczalni ścieków, zgłoszonych do budowy właściwemu organowi przed dniem 10 sierpnia 2016 r.

Pliki do pobrania

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.