Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy

Menu główne

Projekt pn. ,,Wykorzystaj swoją szansę”

Drukuj stronę
Drukuj

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Od 02.01.2014r. Gmina Tarnowskie Góry realizuje projekt pn. „Wykorzystaj swoją szansę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt zakłada przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych dla uczniów klas IV-VI tarnogórskich szkół podstawowych. Przeprowadzone zostaną zajęcia takie jak np. „Nie taki polski straszny” – zajęcia dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzkiem dysleksji, „Easy English” – zajęcia dla uczniów uzdolnionych, dzięki którym poszerzą wiedzę oraz zainteresowania językiem angielskim, „Szkiełko i oko- czyli obserwujemy świat” – zajęcia dla uczniów z trudnościami m.in. w rozumieniu różnych zjawisk przyrodniczych. Wsparciem zostanie objętych 1082 uczniów 10 tarnogórskich szkół podstawowych.

Projekt będzie realizowany od 02.01.2014 do 30.06.2015 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 050 496,00 zł. Projekt dofinansowany jest w 88 % tj. 924 436,48 zł ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i z dotacji celowej z budżetu krajowego, a w 12 % tj. 126 059,52 zł – to środki pochodzące z budżetu gminy

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.