Program Współpracy Gminy Tarnowskie Góry z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 – Tarnowskie Góry

Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy

Menu główne

Program Współpracy Gminy Tarnowskie Góry z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Drukuj stronę
Drukuj

Uchwała Nr XLIII/463 /2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 października 2017 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tarnowskie Góry z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze zadań pożytku publicznego na rok 2018”

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) po konsultacjach z podmiotami i organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Tarnowskie Góry na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska w Tarnowskich Górach

uchwala:

§ 1 Przyjąć „Program współpracy Gminy Tarnowskie Góry z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze zadań pożytku publicznego na rok 2018”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2 Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz OLSZEWSKI

Pliki do pobrania

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.