Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy

Menu główne

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowskie Góry

Drukuj stronę
Drukuj

Gmina Tarnowskie Góry otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn. “Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowskie Góry”, w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013, w ramach Działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Zarządzeniem Nr 1093/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 10.06.2014r. powołany został Zespół ds. Realizacji Projektu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Tarnowskie Góry”.

Nowe Zarządzenie – Nr 1238/2014 z dnia 03.11.2014r. w sprawie powołania Zespołu ds. Realizacji Projektu pn. “Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Tarnowskie Góry”.

Wykonawcą zadania została Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 76.

30 lipca 2014r. odbyło się w Urzędzie Miejskim przy ul. Sienkiewicza 2 I spotkanie interesariuszy. Spotkanie prowadził Wykonawca przedmiotowego zadania.

Ankietyzacja mieszkańców – w celu rozpoznania potrzeb i możliwości Mieszkańców Gminy Tarnowskie Góry w zakresie modernizacji źródeł ciepła, termomodernizacji budynków oraz ograniczenia emisji substancji szkodliwych przygotowana została ankieta. Dodatkowe informacje zawarte zostały w zamieszczonej poniżej Informacji dla mieszkańców. Termin wypełnania i dostarczenia ankiet – do 15 września 2014r.

8 paździenika 2014r. odbyło się drugie spotkanie interesariuszy – prezentacje ze spotkania poniżej.

Do 31.10.2014r. interesariusze mogli składać propozycje działań, które powinny zostać ujęte w Planie, w celu możliwości ubiegania się o środki zewnętrzne na ich realizację. Wzór KARTY ZGŁOSZENIA PROJEKTU do pobrania poniżej.

20 listopada 2014r. Wykonawca Planu przeprowadził pierwsze szkolenie dla pracowników Urzędu, dotyczące tworzenia i aktualizacji Bazy danych. Zawiera ona inwentaryzację emisji CO2 na terenie gminy, niezbędną do opracowania i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Tarnowskie Góry.

21 stycznia 2015r. odbyło się drugie szkolenie dla pracowników Urzędu z obsługi i zasad wprowadzania danych do bazowej inwentaryzacji emisji CO2.

30 marca o godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 2, pok. 40. odbyło się trzecie spotkanie interesariuszy – prezentacja oraz zdjęcia poniżej.

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostały w terminie od 13 marca do 3 kwietnia 2015r.

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowskie Góry przyjęty został Uchwałą Nr XIX/245/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 23 marca 2016 r.

Aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowskie Góry została przyjęta do realizacji Uchwałą Nr XLVI/475/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 listopada 2017 r.

Pliki do pobrania

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.