Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy

Menu główne

Ogłoszenie konkursu na zadanie priorytetowe w roku 2018

Drukuj stronę
Drukuj

Zarządzenie Nr 1517 /2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 08.01.2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dób kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Kochamy naszą duża i małą Ojczyznę” oraz powołania Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert.

Na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 1875) oraz art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

Burmistrz Miasta
zarządza:
1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Kochamy naszą dużą i małą Ojczyznę”. Zadanie realizowane jest w ramach „Programu współpracy Gminy Tarnowskie Góry z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze zadań pożytku publicznego na rok 2018” jako forma priorytetowa zadania publicznego.
2. Ogłoszenie o konkursie stanowi Załącznik do niniejszego Zarządzenia.
3. Powołuję Komisję Konkursową do spraw oceny ofert na realizację zadania publicznego pn. „Kochamy naszą dużą i małą Ojczyznę” w następującym składzie:
1) Przewodniczący Komisji – Piotr Korab – naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Miasta,
2) Z-ca Przewodniczącego Komisji – Damian Stadler – zastępca naczelnika Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Miasta
3) Członek Komisji (sekretarz) – Aleksandra Maczek – główny specjalista w Wydziale Kultury, Turystyki i Promocji Miasta,
4) Członek Komisji – Aleksander König – członek Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
5) Członek Komisji – Władysław Grzesica – przedstawiciel organizacji pozarządowej,
6) Członek Komisji – Beata Piegza- przedstawiciel organizacji pozarządowej
4. Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez publikację na stronie internetowej Miasta Tarnowskie Góry, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego ul. Rynek 4.
5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Konkursowej.
6. Zarządzenie dotyczy realizacji zadań publicznych z budżetu miasta roku 2018.
7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Arkadiusz Czech

Pliki do pobrania

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.