Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy

Menu główne

Ogłoszenie konkursu na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w roku 2018

Drukuj stronę
Drukuj

Zarządzenie Nr 1421/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 24.11.2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018 oraz powołania Komisji konkursowej do spraw oceny ww. ofert.

Na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz § 69 ust. 1 pkt. a) Regulaminu Organizacyjnego stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1126/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach

Burmistrz Miasta

zarządza:

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018 pn. „Tworzenie warunków technicznych do rozwoju kultury fizycznej, w tym do utrzymania i funkcjonowania bazy sportowej oraz do wykonywania różnorakich zajęć sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla różnych grup wiekowych uczestników”.

2. Ogłoszenie o konkursie stanowi Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

3. Powołuję Komisję Konkursową do spraw oceny ofert na realizację zadania publicznego pn. „Tworzenie warunków technicznych do rozwoju kultury fizycznej, w tym do utrzymania i funkcjonowania bazy sportowej oraz do wykonywania różnorakich zajęć sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla różnych grup wiekowych uczestników” w następującym składzie:

1) Przewodniczący Komisji – Zdzisław Franus, kierownik Referatu Sportu i Zdrowia;

2) Z-ca Przewodniczącego Komisji – Aleksandra Maczek, główny specjalista w Biurze Kultury;

3) Członek komisji – Piotr Korab, kierownik Biura Promocji Miasta;

4) Członek komisji – Ilona Koptyńska, przedstawiciel organizacji pozarządowej;

5) Członek komisji – Magdalena Latacz, przedstawiciel organizacji pozarządowej;

6) Członek komisji – Michał Pyrkosz, przedstawiciel organizacji pozarządowej.

4. Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez publikację na stronie internetowej Miasta Tarnowskie Góry, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego ul. Rynek 4.

5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Konkursowej.

6. Zarządzenie dotyczy realizacji zadań publicznych z budżetu miasta roku 2018.

7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Arkadiusz Czech

Pliki do pobrania

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.