Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy

Menu główne

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dób kultury i dziedzictwa narodowego

Drukuj stronę
Drukuj

Zarządzenie Nr 1443 /2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 01.12.2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dób kultury i dziedzictwa narodowego oraz powołania Komisji Konkursowej do spraw oceny w/w ofert.

Na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm)

Burmistrz Miasta

zarządza:

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Wydarzenia kulturalne w roku 2018”

2. Ogłoszenie o konkursie stanowi Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

3. Powołuję Komisję Konkursową do spraw oceny ofert na realizację zadań publicznych pn. „Wydarzenia kulturalne w roku 2018” w następującym składzie:

1) Przewodniczący Komisji – Damian Stadler – kierownik Biura Kultury 2) Z-ca Przewodniczącego Komisji – Aleksandra Maczek – główny specjalista Biura Kultury

3) Członek Komisji – Piotr Korab – kierownik Biura Promocji Miasta

4) Członek Komisji – Ilona Koptyńska – przedstawiciel organizacji pozarządowej

5) Członek Komisji – Janina Gach – przedstawiciel organizacji pozarządowej

6) Członek Komisji – Sebastian Mendrok – przedstawiciel organizacji pozarządowej

4. Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez publikację na stronie internetowej Miasta Tarnowskie Góry, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego ul. Rynek 4.

5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Konkursowej.

6. Zarządzenie dotyczy realizacji zadań publicznych z budżetu miasta roku 2018.

7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

Arkadiusz Czech

Pliki do pobrania

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.