Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy

Menu główne

Obrona cywilna – podstawy prawne

Drukuj stronę
Drukuj

Zapraszam do korzystania z prezentowanych materiałów.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02 kwietnia 1997r. (Dz.U.z 1997r. nr 78 poz.483)

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.1430).

Ustawa o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz.U. z 2017 roku poz. 209).

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014r. poz.1446).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 roku poz. 290)

Protokoły dodatkowe do Konwencji Genewskiej z dnia 12 sierpnia 1949r. Protokół I – dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych. Protokół II- dotyczący ochrony ofiar nie międzynarodowych konfliktów zbrojnych (Dz.U. z 1992r. nr 41 poz.175).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz.U. nr 219 poz. 2218).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993r. w sprawie powszechnej samoobrony ludności (Dz.U. nr 91 poz. 421).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. nr 96 poz. 850).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013r. poz. 96).

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (Dz.U. nr 212 poz. 2153).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2002r. w sprawie odbywania służby w obronie cywilnej (Dz.U. nr 169 poz.1391).

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie określenia kategorii żołnierzy rezerwy, których przeznaczenie do służby w obronie cywilnej wymaga zgody wojskowego komendanta uzupełnień (Dz.U. nr 83 poz. 576).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2005r. w sprawie stanowisk uznanych za równorzędne w odbywaniu służby w obronie cywilnej (Dz.U. nr 60 poz. 519).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 04 kwietnia 2005r. w sprawie umundurowania osób odbywających służbę w obronie cywilnej (Dz.U. nr 84 poz.722).

Rozporządzenie Rady Ministrów przyznawania zakwaterowania i bezpłatnego wyżywienia lub równoważnika pieniężnego oraz zwrotu kosztów przejazdu osobom odbywającym służbę w obronie cywilnej (Dz.U. nr 74 poz. 348).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2005r. w sprawie zasad zwalniania przez pracodawców z obowiązku świadczenia pracy osób powołanych do służby w obronie cywilnej w związku ze zwalczaniem klęsk żywiołowych, katastrof i zagrożeń środowiska (Dz.U. 60 poz. 518).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 18 grudnia 1998r. w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policji, jednostek ochrony przeciwpożarowej , obrony cywilnej i strażami gminnymi/miejskimi (Dz.U. nr 161 poz.1108).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz.U. nr 203 poz. 2081).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2014r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz.U. poz. 1196).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 03 sierpnia 2004r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz.U. nr 203 poz. 2081).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2001r. w sprawie właściwości organów i trybu postępowania w sprawach o odszkodowanie i inne świadczenia pieniężne przysługujące z tytułu uszczerbku na zdrowiu oraz w razie śmierci ratownika odbywającego zasadniczą służbę w jednostkach organizacyjnych obrony cywilnej (Dz.U. nr 144 poz.1619).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz.U. nr 16 poz.151).

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.