Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy

Menu główne

Konsultacje „Programu współpracy Gminy Tarnowskie Góry z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze zadań pożytku publicznego na rok 2018”

Drukuj stronę
Drukuj

Zarządzenie Nr 1302 /2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 13.09.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tarnowskie Góry z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze zadań pożytku publicznego na rok 2018”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj Dz.U z 2016 r. poz.1817 z póżn.zm ) oraz w związku z uchwałą Nr LXVII/763/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 października 2010 r. w sprawie przyjęcia „Szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji” i § 69 ust.1 załącznika do zarządzenia Nr 1126/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach (wraz z późn. zm.)

zarządzam:

1. Przeprowadzić w dniach 18.09 – 29.09.2017 r. konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

2. Przedmiotem konsultacji jest projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tarnowskie Góry z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze zadań pożytku publicznego na rok 2018”.

3. Konsultacje przeprowadza się poprzez:

a) zamieszczenie projektu uchwały na okres 14 dni kalendarzowych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Tarnowskie Góry,

b) udostępnienie w wersji papierowej w Biurze Kultury ul. Rynek 4 pok. Nr 42,

c) przekazanie wersji elektronicznej dokumentu do organizacji pozarządowych współpracujących z Gminą poprzez prowadzoną elektroniczną bazę danych teleadresowych organizacji pozarządowych.

4. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji muszą być przedstawione przez przedstawiciela podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego pisemnie poprzez przesłanie na adres mailowy a.maczek@um.tgory.pl w terminie do dnia 29.09.2017r. stanowiska Podmiotu zawierającego:

– nazwę organizacji,

– dane osób zgłaszających,

– odniesienie do konsultowanego projektu

– uzasadnienie.

5. Zobowiązuje się kierownika Biura Kultury do opublikowania wyników konsultacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w terminie do dnia 06.10.2017 r.

6. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest kierownik Biura Kultury.

7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

Arkadiusz Czech

Pliki do pobrania

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.