Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy

Menu główne

Efektywni i skuteczni

Drukuj stronę
Drukuj

Gmina Tarnowskie Góry zrealizowała w latach 2010-2012 projekt pn. „Efektywni i skuteczni” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre Rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie skuteczności i efektywności działań oraz świadczenie usług wyższej jakości dla mieszkańców, turystów i przedsiębiorców przez Urząd Miejski w Tarnowskich Górach. W ramach projektu zostało przeszkolonych 190 pracowników Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach.

Pracownicy Urzędu Miejskiego wzięli udział w szkoleniach ogólnych i specjalistycznych z zakresu: procedur administracyjnych, prawa zamówień publicznych, finansów publicznych, sprawozdawczości budżetowej, budżetu zadaniowego i planu finansowego, pomocy publicznej, ordynacji podatkowej, planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, zarządzania projektami inwestycyjnymi, obsługi trudnego klienta, technik radzenia sobie ze stresem, etyki, public relations, zarządzania czasem, zarządzania ryzykiem w administracji samorządowej, dostępu do informacji publicznej, kontroli i audytu projektów współfinansowanych w ramach funduszy UE, kreowania wizerunku turystycznego, zasad i reguł księgowości projektowej w projektach unijnych, zasad współpracy z organizacjami pozarządowymi. Ponadto urzędnicy wzięli udział w szkoleniach językowych i komputerowych.

Całkowita wartość projektu wynosi 245 000,00 zł, w tym wysokość dofinansowania 220 500,00 zł (z czego: 208 250,00 zł to środki pochodzące z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 12 250,00 zł to środki pochodzące z budżetu państwa). Z budżetu Miasta Tarnowskie Góry przeznaczono na ten projekt 24 500,00 zł

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.