Budowa systemu monitoringu w mieście Tarnowskie Góry – Tarnowskie Góry

Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy

Menu główne

Budowa systemu monitoringu w mieście Tarnowskie Góry

Drukuj stronę
Drukuj

Gmina Tarnowskie Góry otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn.: „Budowa systemu monitoringu w mieście Tarnowskie Góry (WND-RPSL.06.02.01-00-062/10-05)”. Projekt będzie realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet VI „Zrównoważony rozwój miast” Działanie 6.2. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych” Poddziałanie 6.2.1. „Rewitalizacja – duże miasta”

Na początku realizacji projektu wartość projektu oraz kwota dofinansowania przedstawiały się następująco:

Całkowita wartość projektu: 1 708 355,70 zł.
Wysokość dofinansowania: 1 435 102,34 zł.
Wysokość wkładu własnego: 253 253,36 zł

Po podpisaniu wszystkich kontraktów na realizację projektu „Budowa systemu monitoringu w mieście Tarnowskie Góry” poszczególne kwoty w tym wartość dofinansowania zostały zaktualizowane i wynoszą:

Aktualna całkowita wartość projektu: 1 578 599,76 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne: 1 508 159,76 zł
Wysokość dofinansowania: 1 281 935,79 zł
Wysokość wkładu własnego: 226 223,97 zł

Termin zakończenia realizacji projektu: 16 marca 2015 r.

Projekt zakłada budowę 20 punktów kamerowych (PK), 4 stacji bazowych (SBR) oraz 1 centrum monitoringu (CM) wraz z centrum przetwarzania danych, w Gminie Tarnowskie Góry w czterech obszarach rewitalizacji.
Zasadniczym medium transmisji sygnałów wizji, sterowania i danych ma być radiowy system transmisji sygnałów w technologii cyfrowej pracujący w paśmie 26 ÷ 28 GHz.

Budowa nowego, kompleksowego systemu monitoringu w Gminie Tarnowskie Góry zapewni nieprzerwaną obserwację za pomocą kamer newralgicznych punktów w określonych obszarach miasta, wraz z ciągłą, automatyczną rejestracją obrazów ze wszystkich kamer. System musi umożliwiać monitorowanie zagrożeń, naruszeń bezpieczeństwa i porządku publicznego takich jak: przestępczość, klęski żywiołowe, katastrofy, wypadki komunikacyjne itp.

Projekt ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców oraz osób przybywających do Tarnowskich Gór.
Cele szczegółowe:
– zwiększenie wykrywalności przestępstw,
– zapobieganie przestępstwom,
– zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i osób przyjezdnych,
– przeciwdziałanie dewastacji mienia zarówno prywatnego, jak i publicznego.
Oddziaływanie:
– poprawa jakości życia mieszkańców,
– poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez analizę kolizji drogowych zarejestrowanych przez monitoring,
– sprawniejsze działanie organów ścigania.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego realna odpowiedź na realne potrzeby.

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.