Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy Tłumacz Migam

Menu główne

SOWA – Sowicki Obszar Wsparcia i Aktywizacji

Drukuj stronę
Drukuj

SOWA to nazwa unijnego projektu, który zakłada aktywizację społeczno-zawodową mieszkańców dzielnicy Sowice. Dzięki rekomendacji Urzędu Miejskiego Stowarzyszenie Pomocy Uzależnionym i ich Bliskim „Falochron” otrzymało na prowadzenie powyższego przedsięwzięcia unijne wsparcie w wysokości ponad 700 tys. zł. SOWA to projekt komplementarny do planowanej w Sowicach przez gminę rewitalizacji 11 budynków komunalnych zlokalizowanych przy ulicach: Grzybowej, Bocznej i Czarnohuckiej. Kwota o jaką się staramy na powyższe przedsięwzięcie to 8,5 mln zł.

W tworzonym w 2016 roku przez gminę przy wsparciu mieszkańców Gminnym Programie Rewitalizacji na lata 2015 – 2022 wytyczono cztery obszary miejskie wymagające interwencji. Znalazły się wśród nich: Sowice, Śródmieście-Centrum, Stare Tarnowice oraz Strzybnica. Opracowanie określiło, jakie kompleksowe działania gmina powinna podjąć w powyższych miejscach na rzecz mieszkańców, przestrzeni miejskiej i gospodarki.

Przedmiotem projektu, który prowadził będzie „Falochron” jest realizacja programu aktywności lokalnej, skierowanego do mieszkańców Sowic. Celem zadania jest jest z kolei podniesienie poziomu aktywności społeczno – zawodowej 60 mieszkańców dzielnicy (31 kobiet i 29 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W ramach projektu przewidziano trzy strefy: aktywizacji zawodowej, integracji i specjalistyczną.

– Przewidujemy specjalistyczne szkolenia dla mieszkańców, dzięki którym będą oni mogli otrzymać certyfikaty potwierdzające nowe lub poszerzone umiejętności zawodowe. Dodatkowym elementem będzie program wzmacniania rodziny, praca z psychologami, prawnikami, terapeutami od uzależnień, opieka pielęgniarska w domu. Chcemy też, aby mieszkańcy dzielnicy mogli zintegrować się przy realizacji wspólnych zadań i pasji, które pomogą im się wzajemnie poznać i wzmocnić poczucie wartości. Dla dzieciaków z Sowic przygotujemy między innymi animacje, zabawy, zajęcia w szkółce rolkowej i kino letnie na boisku – opowiada Michał Pyrkosz, prezes stowarzyszenia Falochron. – Uczestnikami projektu przez 5 dni w tygodniu zajmował będzie się animator społeczny – dodaje.

Projekt realizowany będzie od 20 sierpnia 2018 roku do 19 sierpnia 2020 roku.

Działania o charakterze społecznym poparte zostaną rewitalizacją 11 budynków mieszkalnych. Zostaną one ocieplone, klatki schodowe wyremontowane, a standard części mieszkań, posiadających dotąd ubikacje na klatce schodowej, ulegnie podwyższeniu. Planowane jest też stworzenie infrastruktury wokół obiektów – dróg dojazdowych, chodników, placu zabaw, elementów małej architektury i zieleni oraz likwidacja starych chlewików i zamiana ich na nowe garaże. W tej chwili oczekujemy na decyzję Urzędu Marszałkowskiego w sprawie przyznania nam dotacji UE na ten cel.

Warto przypomnieć: rewitalizacja to, zgodnie z definicją, kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe czyli powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe, integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany.

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.