Trasy rowerowe – konsultacje

Mapę pokazującą ponad 30 kilometrów tras rowerowych na terenie całych Tarnowskich Gór można oglądać pod adresem online. Końcowy termin zgłaszania opinii to 18 czerwca. Dziesięć dni później odbędzie się publiczna dyskusja nad koncepcją, która według planów ma zostać zrealizowana do 2022 roku.