Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy

Menu główne

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

Drukuj stronę
Drukuj

Obwieszczenie regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Katowicach WOOŚ. 442.2.2016.EJ.6 z czerwca 2018 roku

Stosownie do art. 119 ust. 1, art. 33 ust. 1, art. 34, art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany”, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:
1. Strona polska otrzymała powiadomienie o planowanej otwartej debacie publicznej przedsięwzięcia pn. „Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany”.
2. Otwarta debata publiczna organizowana jest przez stronę czeską i odbędzie się dniu 19.06.2018 r. o godz. 12:00
3. Debata odbędzie się na: Stadionie Zimowym Miasta Trzebicza [Zimní stadion města Třebíče]
ul. Kateřiny z Valdštejna 1
674 01 Třebíč, Republika Czeska
4. Ogłaszający zapewni udział w debacie publicznej podmiotu, który opracował dokumentację na temat wpływu zamierzenia na środowisko. 5. Informujemy, że debata odbywać się będzie w języku czeskim. Organizator zapewniamy tłumaczenie symultaniczne słuchawkowe z/na j. niemiecki, j. polski i j. węgierski. Słuchawki będzie można wypożyczyć za zwrotną kaucją w wysokości 500 CZK/20 euro.

Wywieszono w terminie:
od ……………………….
do ……………………….
Pieczęć urzędu …………

WOOŚ.442.2.2016.EJ.6 z czerwca 2018 roku

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.